Príprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením

Pridal/a Marek Gebura dňa Po, 11/15/2010 - 10:49

Na prípravu zliatiny Ti-46Al-8Ta (at.%) sme využili metódu reakčného spekania a tavenia v plazmovej peci. Mikroštruktúru po reakčnom spekaní tvoria častice nerozpusteného tantalu a heterogénna zmes Ti a Al. Relatívna hustota lisovaných vzoriek sa v závislosti na lisovacom tlaku mení od 77 do 92 %. Po spekaní sa znižuje na hodnotu 51 až 68 %. Pri teplote 684 °C dochádza k exotermickej reakcii, čím sa zvýši teplota spekaných vzoriek na 1141 °C. Optimalizované podmienky lisovania (430 MPa) a spekania (1000 °C/0,33 h) umožňujú pripraviť ingot vhodný na tavenie.

Precipitácia a precipitačné vytvrdzovanie

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ut, 10/26/2010 - 17:30

Autorom článku je Libor TRŠKO, libor.trsko(ZAVINAC)ltmetal(BODKA)net

Precipitácia je často sa vyskytujúci pojem najmä v oblasti vytvrdzovania hliníkových zliatin. V skutočnosti nachádza oveľa širšie uplatnenie pri spracovaní rôznych zliatin nielen za účelom zmeny ich mechanických ale aj ostatných fyzikálnych vlastností. V uvedenom článku je zhrnutá fyzikálna podstata, priebeh a využitie precipitačného vytvrdzovania.

Úvod

Kongres mladých bádateľov - technikov 2010

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 05/12/2010 - 18:28

V dňoch 4. a 5. novembra 2010 sa v priestoroch Družby UK v Bratislave uskutočnil Kongres mladých bádateľov – technikov. Táto akcia je organizovaná občianskym združením Mladí vedci Slovenska a ponúka mladým technikom možnosť prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou (pracovné predsedníctvo kongresu). Úlohou komisie na tomto fóre je pomôcť mladým bádateľom prostredníctvom diskusie, konštruktívnej kritiky a odborného usmernenia zdokonaliť nielen samotné projekty, ale aj formu prezentácie, použité metodiky, reakcie na kritické postoje a otázky v diskusii.

Nový rok 2010

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 12/23/2009 - 09:58
Ďakujeme Vám za vašu priazeň v roku 2009. Tento rok bol pre portál naozaj úspešný. Popri 13 nových článkoch od troch autorov sa portálu podarilo získať dvojnásobok nových čitateľov pri porovnaní s minulým rokom 2008. 9500 nových čitateľov so záujmom o materiály a technológie sa dostalo k našim stránkam a 27 000 krát si zobrazili obsah ponúkaný na portálii Materiálový inžinier. Priemerný čas strávený na našich stránkach 1:30 minúty je však pre nás trochu sklamaním, ale aj výzvou do budúcnosti.

Penový hliník

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 11/25/2009 - 18:35
Penový hliník [1] je špeciálnym spôsobom pripravený vysoko porézny materiál na báze hliníka a jeho zliatin, dosahujúci hustotu v intervale 0,3-1 g.cm-3. Vyznačuje sa vysokou tuhosťou, schopnosťou absorbovať veľké množstvo deformačnej energie pri nízkych napätiach, tlmí hluk, vibrácie a umožňuje tieniť elektromagnetické vlnenie.
 

Väzby v tuhých látkach

Pridal/a Vladimír Girman dňa Pi, 08/14/2009 - 10:00
Tuhé látky sa skladajú z atómov alebo iónov umiestnených tesne vedľa seba. Táto ich blízkosť je zdrojom rôznych charakteristických vlastností tuhých látok. Vzájomná súdržnosť dvoch atómov sa nazýva väzba a na základe jej povahy ju kategorizujeme na niekoľko rôznych typov.
 
1. Kohézne sily v kryštáloch