Zliatiny typu FINEMET

Autorom článku je Vladimir Girman Zliatina FINEMET bola po prvý krát popísaná Yoshizawom, Ogumom a Yamauchim v roku 1988. Odvtedy však boli pripravené aj jej…

Väzby v tuhých látkach

Autorom článku je Vladimír Girman Tuhé látky sa skladajú z atómov alebo iónov umiestnených tesne vedľa seba. Táto ich blízkosť je zdrojom rôznych charakteristických vlastností…