Informačné zdroje o práškovej metalurgii

Tieto zdroje informácií sú knižné vydania vzdelávacieho, technologického a konštrukčného charakteru pre tématiku práškovej metalurgie, výroby práškovo-metalurgických produktov a technológií pre výrobu.

Meranie vlastností LVDT senzora polohy v prostredí vysokého tlaku a teploty

Autormi článku sú Ing. Michal Poliačik, PhD., Ing. Zlatko Záhoran, Ing. Michal Podlucký – EkoWatt, s.r.o.

Briketovanie kovového trieskového odpadu

Písané na základe diskusného dopytu po informácii, naneštastie neviem komu odpoveď odoslať.

Briketovanie trieskového odpadu je pomocná recyklačná metóda, ktorá dokáže v určitej miere zvýšiť výťažnosť kovu pri recyklácii. Je to vďaka zvýšenému objemu odpadu, ktorý vstupuje do klasických recyklačných pretavovacích metód, vďaka čomu nedochádza k takej miere prehorievaniu a oxidácii jednotlivých triesok.

BUNKOVÉ TELESÁ: pevné peny a štruktúry honeycomb

Autorom článku je Vladimír Goga.

Bunkové telesá alebo materiály sú relatívne novým typom materiálov, ktoré si pre svoje špecifické vlastnosti, dané prevažne ich štruktúrou, našli široké uplatnenie v priemysle. Majú malú hmotnosť, nízku tepelnú a elektrickú vodivosť, malú tlakovú tuhosť, dobré absorpčné vlastnosti a pod.

Pages

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS