Vplyv CAD, CAM a MKP softvérov v procese výroby reálnych prototypov automobilového priemyslu

Autormi sú Španielka Ján1, Pavlík Ľubomír1,
1Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, Slovenská Republika

Advanced solution for energy storage in net zero-energy buildings

Aurotmi článku sú Jaroslav JERZ 1), František SIMANČÍK 1), Ľubomír OROVČÍK 1) 2)

Informačné zdroje o práškovej metalurgii

Tieto zdroje informácií sú knižné vydania vzdelávacieho, technologického a konštrukčného charakteru pre tématiku práškovej metalurgie, výroby práškovo-metalurgických produktov a technológií pre výrobu.

Meranie vlastností LVDT senzora polohy v prostredí vysokého tlaku a teploty

Autormi článku sú Ing. Michal Poliačik, PhD., Ing. Zlatko Záhoran, Ing. Michal Podlucký – EkoWatt, s.r.o.

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS