Členom už

11 rokov 5 mesiacov
Kto som

Od roku 2007 vediem projekt Materiálový inžinier v rámci voľného času, ktorý sme s Marekom Geburom v roku 2005 vymysleli a dali dokopy spolu s Andreou Adamčíkovou. Stále verím, že tieto stránky prinášajú slovenským záujemcom o materiály dobré informácie, takže sa snažím tieto stránky udržať aktívne a stále na bezpečnom redakčnom systéme.

Profesne sa zaoberám vývojom ľahkých kovových materiálov, konštrukcií, súčiatok a systémových riešení z nich (ich využitiu v ekonomickej praxi) a ich recyklácii. Mám skúsenosti s meraním mechanických vlastností najmä podľa štandardu EN ISO 6892 (prevádzkujem a zodpovedám za laboratórium mechanických skúšok ústavu SAV) pre hliníkové zliatiny a kovové práškové materiály, s chemickou analýzou kovových a kompozitných materiálov (OES, XRF, EDX) a stanovením prvkových množstiem C, S, O, H, N (Bruker G8 Galileo, LECO CS844),  s tomografickou analýzou (NIKON XT H 225 ST). Mám skúsenosti s rýchlym prototypovaním odliatkov cez stratený voskový model a škrupinové formy, mikroštruktúrnou analýzou horčíkových zliatin (AZ91 a AM50), vývojom teplonosných systémov, vývojom Al práškov pre laserovú 3D tlač. Venoval som sa aj desiatkam problémov so zákazníckou kvalitou, odborným posudkom z oblasti tvárnenia Al zliatin a riešením malých dennodených problémov pri výrobe súčiastok z Al. Mám malé skúsenosti so zváraním Al a spájkovaným Al a Cu zliatin a mikroštruktúrnou analýzou takto spájaných materiálov. Mám skúsenosti s výrobou dielov z Al peny.

Sledujem denne nové trendy v materiáloch a zaujíma ma hlavne použitie ľahkých materiálov pre aplikácie v konštrukčnej praxi a pre teplonosné aplikácie.