Peter Oslanec

Primary tabs

Profil užívateľa

Vzdelanie: 
materiálové inžinierstvo - PhD., technické materiály - Ing.,materiálové inžierstvo - Bc., držiteľ FCE, cetifikácia odbornej angličtiny, certifikácia komunikácie v pracovnom kolektíve
Skúsenosti: 
Riešil som recykláciu, momentálne nerecyklovaného horčíkového odpadu pomocou SPD a PD metód. Použil som charakterizačné metódy: SEM, SOM, Dátová analýza mikroštruktúr, chemická analýza EDS, stanovenie obsahu kyslíka.
Základná práca s programovým vybavením na dátovú analýzu mikroštruktúr: ImageJ. Základná práca s FEM: Salome Meca, Elmer - statické zaťaženie, prestupy tepla.
Základy statickej skúšky v ťahu, meranie trdosti metódou Brinnel, Vickers, meranie mikrotvrdosti metódou Vickers.
Nadštandardné skúsenosti s metalografiou "mäkkých" kovov (Mg, Al), "tvrdých" kovov (Fe, Ni). Práca s chemikáliami v metalografickom laboratóriu.
Praktické skúsenosti s rapid prototypingom - spracovanie modelu do tlače, povrchové úpravy modelu.
Práca so silikónovým hospodárstvom za účelom získania voskových, plastových modelov súčiastok.
Práca s práškovými materiálmi, rôznymi materiálmi organickej a anorganickej povahy - čistenie, zhodnocovanie, rafinácia.
Tvorba škrupín pre odlievanie modelov - rozšírené základy.

História

Member for
2 years 12 months